2 tháng gần đây da e hay nổi mẩn như con gì đốt 2-3 hôm sưng và có nước rất ngứa .. tầm 1 tuần để lại thâm trên da
Cứ tầm 10 ngày đến 15 hôm lại tiếp tục nổi như v
E bị từ sau sinh e bé