Cháu bắt đầu bị viêm giác mạc từ đầu năm ngoái tới nay gần 2 năm. Lúc đầu năm ngoái bsi cho cháu acyclovir liểu 200mg 1 ngày r tăng lên 800mg 1 ngày. Lúc đó cháu còn cho con bú nên bsi chỉ cho liểu như vậy. Đỡ đc vài hôm nửa tháng thì cháu bị lại ngay. Sau rồi cháu đánh liều uống 800mg x 3v 1 ngày thì khỏi đc 8 tháng cháu lại bị lại. Cũng dùng acyclovir liều nhu trên thì đỡ đc 7 tháng nay lại bị lại. Nó lbij viêm luân phiên 1 bên mắt. Cho cháu hỏi la bệnh này của cháu có cách gì chữa khoi hoàn toàn ko tái lại ko ak! Có phải do ngay từ đầu cháu đung liều nhẹ quá để tái lại nhiều lần nên bh nó ko dưt điểm đc phai ko ạ? Có cách gi để ko bị bệnh này nữa ko ạ? Lúc nào cháu cũng nơm nớp lo mỗi sớm thức dậy mắt sữ nhức và đỏ. Cháu rất buồn vi bệnh của minhgP

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ