Bác sĩ cho em hỏi em bị sao cổ họng em nó như có đờm mắc ở cổ họng ấy ạ , em bị nổi hạch ở sau hàm nữa ,ho thì em có ho nhẹ thôi
  • Bác sĩ Võ Thế Anh


    Nhịn họng bạn chie hơi nề đỏ 1 tí thôi. Phần sau là tổ chức lympho không có chi bất thường. Cần bạn mô ta thêm các triệu chứng khác như bạn xuất hiện ho bao lâu rồi. Trước đây đã bị như thế này lần nào chưa v.v

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ