Cho em hỏi em bị viêm họng hạt cảm giác không đau hơi vướn víu, có tiếng è è lổ tai, hạt có mọc trên lưỡi nữa ạ, dịch quá nên em có ra khám tư gần nhà uống nhưng chưa khỏi, có sao không bác sĩ