Em bị viêm họng hạt , uống thuốc thì đỡ. Nhưng cứ khi uống bia hay rượu là viêm trở lại rất khó chịu.
Vậy xin hỏi bác sĩ có cách điều trị nào dứt điểm không, cụ thể là làm thế thế nào.