Cho em hỏi em bị viêm họng hạt cảm giác không đau hơi vướn víu, có tiếng è è lổ tai, hạt có mọc trên lưỡi nữa ạ, dịch quá nên em có ra khám tư gần nhà uống nhưng chưa khỏi, có sao không bác sĩ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ