Bác sĩ e sinh e bé t2 e bị viêm lộ tuyến cấp 1 bsi khám cho thuốc đặt mà k thôi.nay thấy ra huyết màu đỏ nâu kèm theo dịch trắng đục ra dẳng e đi khám mà đặt thuốc rồi thấy đỡ rồi vài ngày sau lại bị nữa.vậy là e bị gì ạ.e bị mà vùng thắt lưng hơi mỏi bụng thì không đau

Bác sĩ TL giúp e với ạ.e cảm ơn

Bác sĩ TL giúp e với ạ.e cảm ơn

Bác sĩ TL giúp e với ạ.e cảm ơn

Bác sĩ TL giúp e với ạ.e cảm ơn

Bác sĩ TL giúp e với ạ.e cảm ơn

Bác sĩ TL giúp e với ạ.e cảm ơn

Bác sĩ TL giúp e với ạ.e cảm ơn

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ