Bị sổ mũi 3-4 ngày là bị , uống thuốc cỡ nào cũng k hết hẳn