Tôi bị bệnh viêm mũi dị ứng và xoang mãn tính trên 25 năm thì nên tiêm vaccine Covid-19 loại nào vậy bác sĩ?

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ