Bác sĩ cho e hỏi e bị ra khí hư có mùi tanh bã đậu sau khi quan hệ thì khí hư có mùi trứng thối. Bác sĩ tư vấn cho e với ạ