Chào Bác sĩ

Tôi bị viêm nhiệt miệng và lưỡi liên tục 1 lần bị 3-5 cái. Mà cứ xoay vòng liên tục. Gần đây còn bị luôn chỗ ngay cuống họng xin bác sĩ cho tôi hỏi bị gì