Chào Bác sĩ

Tôi bị viêm nhiệt miệng và lưỡi liên tục 1 lần bị 3-5 cái. Mà cứ xoay vòng liên tục. Gần đây còn bị luôn chỗ ngay cuống họng xin bác sĩ cho tôi hỏi bị gì

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả