Em đã mổ tai viêm xương chũm cách đây 3 năm, hiện tại tai em lâu lâu ù ù, lùng bùng, lúc thì hết ,lúc thì bị như vậy.nhưng không xó chảy dịch, không có bị đâu gì cả.... Xin hỏi bac sĩ tai em vấn đề gì k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ