Con em 3 thág tuổi. Cháu bị viêm tai giữa . Đang điều trị khoảng 19 ngày rồi mà chưa khỏi. Cháu đổi thuốc lần này lần thứ 2 r. Hic. Mong các bác sĩ giúp em với ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ