Con e được 3 thág tuổi . Cách 1 thág trước bị viêm tai ngoài xì mủ ra rồi làh lại , tầm 2 ngày nay cái mụt chổ tai bé cứ sưg đỏ lên nửa . Em phải làm sao đây bác sĩ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả