Ba tôi năm nay đã 70 tuổi đang bị viêm xoang, ung thư phổi giai đoạn đầu đang điều trị thì có thể tiêm vacxin Covid-19 không?

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ