Gần đây cháu nghi ngờ vùng kín cháu bị sùi mào gà nên đã đi xét nghiệm HPV và hôm nay có kết quả cháu dương tính với 12 type HPV có nguy cơ cao. Cháu mới chỉ nhận được kết quả online chứ chưa đến gặp bác sĩ. Không biết cháu có mắc bệnh gì nguy hiểm không vậy bác sĩ và muốn chữa trị phải làm như thế nào ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ