cho em hỏi là vừa hết kinh nguyệt qh có bị sao không ạ. có khả năng có thai không ạ. Qh nhưng không vào sâu

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ