Bác sĩ ơi, em bị nấm tái đi tái lại không khỏi, 2 bên mép có sần li ti, tự dưng ở cửa mình hôm nay có mọc 1 nốt mọc lên giống gai sinh dục, 1 nốt mọc ở hậu môn. Em bị trễ kinh 2 tuần bây giờ bắt đầu vào chu kỳ kinh nguyệt ạ.Nốt hôm nay em nhỏ hơn tối hôm qua.