cho em hỏi em vướng ở họng khó chịu không ho không sốt , em há miệng to ra thì thấy có gì đó bên dưới lưỡi như hình ạ