bác si noi rang tiên lượng xấu,sức khỏe yếu co nên đtri hóa chât k ạ? kêt quả tủy đồ 80% ạ,nêu k điều trị khả năng gì se xay ra ạ