Xin bác sũ tư vấn giúp e ạ .bé 2 tuổi .bé bị xưng bên tai .hiện tại bé chơi hoạt động bình thường .không nóng sốt.ăn uông bình thường ạ