Xin bác sũ tư vấn giúp e ạ .bé 2 tuổi .bé bị xưng bên tai .hiện tại bé chơi hoạt động bình thường .không nóng sốt.ăn uông bình thường ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ