E bị tình trạng này 2 năm trước. E uống vitamin C 1000mg và lcilin 250mg trong sản phẩm transino. E uống 5hop có mờ nám mặt và đốm nâu trên 2 bàn tay. Bây giơ tay E lại nổi những chấm này
Xin bs cho e biết e bị ji ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ