Bác sĩ cho con hỏi con sờ thấy ở hố cổ có xuất hiện nhiều hạch nhỏ hơn 1cm gần nhau di chuyển khi nằm mới sờ thấy được. Bác sĩ có thể tư vấn giúp con đc k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ