Mấy năm nay e xuất hiện nốt ruồi ở bụng, và lan ra xung quanh, nốt ruồi này cộm, cạy ra chảy máu và để lại sẹo

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ