Hq em với btrai qh. Xuất trog ạ. Vì b trai e rút k kịp với boin em tính ngày sai. E mới tính lại thì mới biết hôm qua là ngày dễ thụ thai. 15p sau qh e đã uống ttkc Asevictoria . Hôm nay em đã uống nước rau ngót và nc dừa. Cho e hỏi e có khả năng mang thai k ạ??