Cháu chào bác sĩ, bác sĩ cho cháu hỏi tai bé bị như này là bị sao ạ, hình ảnh cháu gửi bên dưới ạ. Lỗ dò luân nhĩ của cháu bị xưng đỏ lên ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ