Cháu chào bác sĩ, bác sĩ cho cháu hỏi tai bé bị như này là bị sao ạ, hình ảnh cháu gửi bên dưới ạ. Lỗ dò luân nhĩ của cháu bị xưng đỏ lên ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả