Em cần tư vấn để điều trị tai tại nhà vì không thể đi khám được ạ.
Bắt đầu đau từ ngày 15, đến ngày 19 thì rất đau đến ngày 21 thì hết đau. Còn năng tai và kêu ù.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả