Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9878-10

Đóng gói:

Chai 250ml, Chai 500ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

30 tháng

Công ty sản xuất:

Coopération Pharmaceutique Francaise

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Tedis S.A.

Quốc gia đăng ký:

Tedis S.A.

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác