Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10748-10

Đóng gói:

Túi nhựa 2l; 2,5l; 5l

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Baxter HealthCare SA, Singapore branch

Quốc gia sản xuất:

Singapore

Công ty đăng ký:

Baxter Healthcare (Asia) Pte., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Baxter Healthcare (Asia) Pte., Ltd.

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác