Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-18527-14

Đóng gói:

Hộp thiếc x 2 túi nhôm x 6 vỉ X 5 viên/2 túi nhôm x 5 vỉ x 5 viên/6 túi nhôm x 6 vỉ x 5 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

GR Scherer Korea Limited

Quốc gia sản xuất:

Korea

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH thương mại dược phẩm Việt Thành

Quốc gia đăng ký:

Công ty TNHH thương mại dược phẩm Việt Thành

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác