Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN2-93-13

Đóng gói:

Hộp 1 que cấy

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

60 tháng

Công ty sản xuất:

N.V. Organon

Quốc gia sản xuất:

The Netherlands

Công ty đăng ký:

Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác