Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15779-12

Đóng gói:

Hộp 1 chai 250ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

30 tháng

Công ty sản xuất:

Lainco, S.A.

Quốc gia sản xuất:

Spain

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác