VNVC - HẢI PHÒNG Tuyển dụng vị trí: Điều dưỡng viên.

[ VNVC - HẢI PHÒNG]

Tuyển dụng vị trí: Điều dưỡng viên.

Làm việc fulltime.

Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên, có CCHN, có kinh nghiệm tiêm chủng.

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0395956276