Bác sĩ cho em hỏi tí ạ. Em năm nay 29 tuổi, trước đây kinh nguyệt của em đều va thường kéo dài 3-4 ngày ạ. Nhưng thời gian gần đây kinh nguyệt vẫn ra đều nhưng chỉ ra 2 ngày ạ. Như vậy em có gặp vấn đề gì không ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ