Thưa bác sĩ con hiện tại đang trong một mối quan hệ phức tạp giữa con và người đó đã kết thúc được một tháng nhưng ngày nào còn cũng nghỉ đến họ rồi khóc như muốn phát điên mỗi lần con snghi thì đâu con rất đau con k biết phải làm sao bác sĩ tư vấn giúp con với ạ con cảm ơn nhiều

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ