Bác giúp con với cu con từ khi bị nhiễm trung đường ruột uống kháng sinh xong từ đó bé đi ngoài phân sống và mùi chua suốt. Khám nhìu nơi nhưng tình trạng vẫn vậy 3 tháng rồi k lên đc1 lạng. Bác giúp con ạ. BÉ bị đà lâu khám nhìu nơi họ nói rối loạn tiêu hóa. Đến khi khám 600giuong họ nói dị ứng đạm sữa bò. Uing. Men kẽm sữa thủy phân toàn phần và sửa mẹ mà k khỏi ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ