Bé nhà em đc gần 4 tháng, 2 tháng nay bé cứ mấy ngày mới đi ị 1 lần, lúc thì 3 ngày, lúc 4 ngày hoặc 5 ngày mới ị lần, bé ăn sữa công thức hoàn toàn ( sữa Nan nga), bé vẫn xì hơi, bú sữa bình thường, không quấy khóc. Tháng đầu bé tăng 1,4kg, tháng 2 tăng 800g, tháng 3 tăng 500g. vậy bé có bị sao không ạ
Em gửi kèm hình ảnh phân của bé
  • Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Vân Khánh


    Dứoi 6 tháng nhiều bé có tình trạng chậm đi cầu như vậy, nếu con vẫn ăn bú tốt bụng không chướng, phân mềm sệt mẹ có thể mát xa bụng và kích thích bên ngoài hậu môn để con dễ đi. Thường đến khi ăn dặm tốt bé sẽ đi cầu trở về bình thường (tối thiểu 3 lần/tuần) nếu đến thời kỳ này bé còn đi cầu cách xa nhau thì bé sẽ dễ bị bón. Thân

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ