Đi khám nhi tw.bác si có kê thuoc .có 1 loai thuoc mua ngoai k có nen thay bằng smaxtra.e đoc hdsd thi thay ghi là dung cho nguoi đột quỵ,ng già suy giảm trí nhớ.vay bé nhà e su dung có tốt k a?