Bé nhà e tròn được 16 tháng tuổi. Biết đi từ hồi 14 tháng hơn rồi ạ. Đi trong nhà nền sàn thì bé đi rất nhanh, nhưng mỗi lần đưa bị đi ra ngoài đường thì bé không chịu bước.
Dù dắt tay bé cũng không chịu đi, cứ bắt bế. Nhìn những người ngoài đường cũng rất sợ, cũng không muốn khám phá mọi vật.
Không biết bé nhà em có bị sao không ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ