Tháng này em tới tháng
Ban đầu Máu có màu nâu đen và cặn ,được 1 lúc thì hết
Em theo dõi thì thấy máu lần này khÔng đặc ,ít mùi ,không có tia máu dính, máu kiểu như nước pha vậy ???? màu hồng .
Bác sĩ giúp em với. Em có bị j kh ạ
Em cảm ơn