Chị gái ruột của ny em bị thiểu năng trí tuệ, anh ấy thì bình thường, còn có 2 chị nữa cũng bình thường, 1 chị đã lấy chồng và đẻ 2 đứa con hoàn toàn bình thường. Bên ngoại nhà anh ấy cũng có những người kém phát triển trí tuệ. Vậy nếu anh ấy sinh con thì nguy cơ trẻ bị thiểu năng trí tuệ ko, và có xét nghiệm trước sinh loại trừ được thiểu năng trí tuệ ko?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ