Chào bác sĩ. Em năm nay 18 tuổi và vừa chia tay được 2 tháng. Em bị ám ảnh nyc không thể nào thoát ra cái suy nghĩ về người đó. 2 tháng nay ngày nào em cũng khóc cũng suy nghĩ. Em mệt lắm

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ