Em đi làm xa, và đang có xích mích với những người ở cùng. Họ ko ưa em và thường xuyên nói xỉa xó và thậm chí còn làm mấy trò vặt nữa, do tụi em ko nói chuyện với nhau nữa nên rất khó giải quyết