Em đi làm xa, và đang có xích mích với những người ở cùng. Họ ko ưa em và thường xuyên nói xỉa xó và thậm chí còn làm mấy trò vặt nữa, do tụi em ko nói chuyện với nhau nữa nên rất khó giải quyết

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ