Nam 18t . chào bác sĩ cháu bị ho 2 tháng chưa khỏi, uống đủ mọi thuốc, xin bác sĩ cho em xin đơn thuốc và chẩn đoán giúp em với ạ
em cảm ơn bác sĩ nhiêfu ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ