• Bác sĩ, Thạc sĩ Phan Anh Tuấn


    Bạn không cho biết rõ tình trạng hở van hai lá như thế nào? Nhưng nhìn chung việc tiêm Vaccine đối với người có bệnh nền nên tiêm sớm nhất khi có thể. Trước khi bạn tiêm sẽ được các bác sỹ thăm khám lại và quyết định việc có tiêm hay không.