Lúc này e hay suy nghĩ nhiều về gđ nên lúc nào cũng nhớ chn gđ rồi khóc một mình ai nói chuyện gì tới là tháy tủi thân tổn thương tg này e thấy kh như trc nữa bây giờ ở nhà chỉ muốn đóng cửa một mình cầm xem dt k ăn uống thường xuyên khóc .. K bt bệnh này gọi là gì ạ