Bé nhà em bị nổi đỏ trên mặt, tay, cổ và lưng hơn cả tuần nay. Cho e hỏi bác sĩ bé bị gì v ạ