Tôi bị án oan đã 10 năm kêu oan nhưng không được giải quyết nên muốn tự tử. Xin bác sĩ tư vấn.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ