Tôi bị án oan đã 10 năm kêu oan nhưng không được giải quyết nên muốn tự tử. Xin bác sĩ tư vấn.