C ơi. Em có bầu 6thang. Bị viêm nấm. Rất khó chịu
Mấy hôm nay tự dưng thấy ở vùng kín nó mọc mấy nốt thịt thịt, ở ngay bên dưới âm đạo, bên ngoài. Thì là bị ls ạ