Bs ơi bé nhà e rụng rốn mà bị lòi ra tí thịt và giống kiểu bị mủ thì bôi gì cho khỏi đc ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ