Bs ơi bé nhà e rụng rốn mà bị lòi ra tí thịt và giống kiểu bị mủ thì bôi gì cho khỏi đc ạ